Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

suwak świadectwa energetycznego

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych budynków oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu zmianie uległa jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyki energetycznej).
Podstawą do sporządzenia świadectwa jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.
Sporządzamy świadectwa / certyfikaty energetyczne budynków zlokalizowanych w Katowicach, w okolicach Katowic oraz w woj. śląskim, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r.
Wycena usługi sporządzenia świadectwa energetycznego budynku jest procesem złożonym. Szczegóły dotyczące wyceny ustalane są po zapoznaniu się z posiadaną dokumentacją techniczną budynku.
Poniżej podajemy poglądowe przedziały dla typowych wycen / kosztów usługi sporządzenia świadectwa energetycznego budynku, zależnie od jego charakteru:

 • lokal mieszkalny: 350-450 zł netto
 • dom jednorodzinny: 500-800 zł netto
 • domu wielorodzinny o kubaturze do 8000 m3: 1000-1500 zł netto
 • świadectwo energetyczne dla pozostałych obiektów: wycena indywidualna

 • W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji technicznej budynku, zachodzi konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej obiektu, która jest przedmiotem odrębnej wyceny.

  Wzór świadectwa energetycznego / regulacje prawne dotyczące certyfikacji energetycznej:


  Zapraszamy do współpracy dot. usługi sporządzania świadectw energetycznych:


  COWENT Katowice

  • ul. Kwiatkowskiego 16d
  • 40-824 Katowice
  • woj. śląskie
  • tel. +48 508 322 800
  • info@cowent.pl


  • wzór świadectwa energetycznego budynku